Locatie:

Spanjeschool, Vierwegstraat 195, 8800 Roeselare. Route.

Inschrijving:

Kies voor kampen om meer info te vinden over de verschillende kampweken. Inschrijven kan via de homepage. Betaling bevestigt de inschrijving. We starten de dag om 9u en eindigen om 16u. Er is mogelijkheid tot opvang vanaf 7u45 tot 17u30.

De vakantiekampen worden aangeboden met warme maaltijden, een gezond tussendoortje rond 10u en een versnapering rond 14u30.

Vanaf schoolleeftijd (2,5 jaar – en zindelijk):

Allerlei activiteiten over de dag heen met veel variatie. Waaronder knutselen, sporten, voorleesmomentje,…

Vanaf 6 jaar:

De kinderen (vanaf 6 jaar) nemen dagelijks deel aan 2 activiteiten van hun keuze, die ze vooraf hebben bepaald a.d.h.v. de 5 aangeboden keuzeactiviteiten. Daarnaast nemen ze ook deel aan vaste activiteiten volgens leeftijdsgroepen.

Voorzie steeds aangepaste kledij (m.b.t. weersomstandigheden en gekozen activiteit) en reservekledij.

Denk aan de nodige zonbescherming! Wij helpen de kinderen hieraan te herinneren. Wij passen onze activiteiten indien nodig aan en voorzien voldoende water.

VakaDoe vakantiekampen zal maximum 50 kinderen toelaten, dit om een optimale werking mogelijk te maken. Bij voorkeur wordt er samen gewerkt met monitoren die een pedagogische kennis hebben, zoals, studenten lerarenopleiding, sportbegeleiders, kinderverzorgers, babysitters…

Wat bij ziekte of annulering?

De afwezigheid van een kindje moet gemeld worden voor 8u45 om tijdig de traiteur te verwittigen. Indien later, zullen we deze kosten in rekening moeten brengen (5 EUR per dag).

Bij ziekte

Graag het doktersattest bezorgen via e-mail op info@vakadoe.be. Hier kan dan gekozen worden voor een tegoedbon ter waarde van het aantal afwezige dagen voor een volgende kampweek, ofwel een terugbetaling verminderd met 20 EUR administratiekosten voor de volle 5 dagen.

vb. Je bent 1 dag afwezig:

  • 28 EUR (140 EUR : 5) – 4 EUR (20 EUR : 5) = 24 EUR wordt terug gestort op jullie rekening binnen de 3 weken na het kamp.
  • of een tegoedbon van 28 EUR.

Bij annulering

Indien annulering meer dan 2 weken voor de start van het kamp, wordt het volledige bedrag terug gestort verminderd met 20 EUR administratiekosten (120 EUR wordt terug gestort) of een tegoedbon ter waarde van het betaalde bedrag. De terugbetaling gebeurt binnen de 3 weken na het betreffende kamp.

Bij annulering minder dan 2 weken zonder doktersvoorschrift, voorzien wij geen terugbetaling.

Wat bij een ongeval?

Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor materiele schade. Bij lichamelijke schade/ongevallen, komen wij uiteraard wel tussen.

Alle meegedeelde persoonlijke informatie zal enkel intern worden gebruikt in het belang van uw kind en in communicatie naar de ouders toe. Ook maken wij graag gebruik van sfeerbeelden op onze website, facebook en Instagram. Zo kunnen jullie mee genieten van de activiteiten die jullie kind meemaakt. Indien u liever geen foto’s van uw kind op deze media ziet verschijnen, vermeld dit dan bij de inschrijving.